Hankehaut ja ideapajat

Päättyneen hankehaun satoa

 
Valtakunnallisessa ESR-haussa Tuottavaa ja tuloksellista työelämää yhteistyöllä jätettiin 14 hankehakemusta sekä koordinaatiohankkeen jatkohakemus. Näihin haettava rahoituksen määrä oli yhteensä  n. 7 M€ ja käytettävissä oleva rahamäärä on noin 3,8M€. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikkia hakemuksia ei voida rahoittaa.
Rahoitusyksikön arviointiryhmä käsitteli ensin hankehakemukset yleisten arviointikriteerien perusteella. Kaksi hakemusta ei läpäissyt tätä vaihetta. Tämän jälkeen arviointiryhmä pisteytti hakemukset erityistavoitteiden ja hakukohtaisten kriteerien osalta huomioiden saadut asiantuntijakommentit. Koordinaatiohankkeen ohjausryhmä käsitteli hakemukset kokouksessaan 30.10.2017. Seitsemän hakemusta etenee neuvotteluihin.
 
 
******************************************************************************** 

Tuottavaa ja tuloksellista työelämää yhteistyöllä

Vuoden 2017 hankehaku:

Ohjelmakauden neljännessä haussa jätettiin yhteensä 15 valtakunnallista hankehakemusta. Näiden käsittelyt ovat alkaneet ja ne tapahtuvat seuraavan aikataulun mukaisesti:

1.6.–15.9.2017
Hakuaika
10.10.2017
Rahoitusyksikön kokous: yleiset arviointikriteerit
11.-20.10.2017
Hankehakemukset asiantuntijoiden kommentoitavana
24.10.2017
Rahoitusyksikön kokous: erityistavoitearvioinnit
30.10.2017
Koordinaatiohankkeen ohry-kokous: rahoitettavaksi esitettävät hankkeet
31.10.2017à
Rahoittaja ilmoittaa hankehakijoille arviointituloksista ja keskustelee rahoitettavaksi esitettävien hankkeiden kanssa suunnitelmasta ennen rahoituspäätöstä.
Alkuvuosi 2018
Uusien hankkeiden tavoiteltu aloitusajankohta

 Lisätietoja voi kysyä johanna.jalonen@ely-keskus.fi

 
***********************************************************************
Haun ensimmäisessä vaiheessa jätettiin 63 ideaa.  
Koordinaatiohankkeen ohjausryhmä kävi 15.5. kokouksessaan läpi rahoittajan tekemän koosteen ideahaun tuloksista. Haun ensimmäinen vaihe tuotti 63 hyvin toisistaan erilaista ideaa. Muutamat teemat korostuivat useimmissa ideoissa. Näitä olivat sote-uudistukseen liittyvät henkilöstön työhyvinvoinnin haasteet, hiljaisen tiedon siirtyminen eläköityvien osalta sekä pienten yritysten digitaitojen kehittäminen. Ohjausryhmä keskusteli siitä, että on tarpeen huomioida Sosiaali- ja terveysministeriön avautuva valtakunnallisten hankkeiden haku, missä painotuksena on nimenomaan sote-uudistuksen tuoma muutostilanne sekä siitä johtuvat kehittämistarpeet etenkin kunnissa ja tulevissa maakunnissa.
 
Ideoille tullaan antamaan kirjallinen palaute viimeistään kesäkuun alussa. Saaduista ideoista vain kuusi sai suoraan liikennevalojen väreillä vihreää. Näissä ideoissa oli selvästi haun mukaisuutta teemassa, kohderyhmän kehittämisessä sekä konkreettisissa toimenpiteissä. Ideoista 19 annettiin keltaista väriä ja niissä hankeideaa tulee konkretisoida sekä kehittää. Iso osa saaduista ideoista ei vastannut haun mukaisuutta ja näille 38 idealle tullaan antamaan palautteessa punainen väri. Tässä ryhmässä ideoina jätettiin useita koulutusten toteuttamiseen, seminaareiden järjestämiseen tai työllistämisen kehittämiseen tähtäävää hankeideaa.
 
Varsinainen haku EURA-järjestelmässä avataan 1.6. ja se kestää 15.9.2017 saakka.
 
Ohjausryhmän kokous Aalto Studiolla 15.5.2017
 
*****************************************
  
Idean palauttaminen webropoliin:
- mikäli palauttamisessa ilmenee ongelmia, niin laita viestiä katja-halle@ely-keskus.fi
- lomakkeella tulee täydentämisen jälkeen ensin yhteenvetosivu, minkä voit luettuasi sulkea -->tämän jälkeen idea on lähtenyt ja saat idean vastaanottamisesta kuittausviestin sähköpostiisi
 
IDEOIDEN KÄSITTELY KESTÄÄ toukokuun puoliväliin ja sen jälkeen niistä lähetetään tietoa, sitä mukaa kun palautteet valmistuvat (toukokuun aikana).
 
 
Ohjelmakauden neljäs valtakunnallisten hankkeiden haku toteutetaan tänä vuonna viime vuoden tapaan ensin ideahakuna (sähköisenä 3.-28.4.2017, lomake avautuu seuraavasta linkistä http://bit.ly/2nQB6WW) ja varsinainen haku avataan EURA-järjestelmässä ajalle 1.6.-15.9.2017.
 
Tulemme järjestämään hausta infon Pasilan Virastokeskuksen tiloissa ma 3.4.2017 klo 12.30-16. Ilmoittaudu infoon seuraavan linkin kautta http://bit.ly/2jjiDyg Tilaisuuteen mahtuu n. 50 osallistujaa.
Tarkempi ohjelma avautuu seuraavasta linkistä http://bit.ly/2kzlpl5 
Hakijanohje avautuu seuraavasta linkistä http://bit.ly/2nz2giB
 Hausta tietoa myös Rakennerahastojen internetsivuilla http://bit.ly/2nelht4
 
Info on tallennettu ja katsottavissa uudelleen seuraavasta linkistä 
 
 Infon esitysmateriaalit:

Avaus, projektipäällikkö Minna Issakainen  http://bit.ly/2nW45bE
 
Työolobarometristä ja Eurofoundista, erityisasiantuntija Erno Mähönen http://bit.ly/2nS7Mxp
 
KetteräHR-hankkeen kokemuksia, onnistumisia ja tuloksia, erikoistutkija Minna Janhonen TTL http://bit.ly/2nE1pg9
 
Työniloa pieniin yrityksiin- miten se tehdään? Koordinaattori/dosentti Sirpa Syvänen UTA http://bit.ly/2nW24MT
 
Haun vaiheet ja painotukset, projektipäällikkö Minna Issakainen ja rahoitusasiantuntija Johanna Jalonen  http://bit.ly/2o4w1uF
 

***********

 
 

Aikataulu hankesuunnitelmien käsittelylle 15.9.2016 jälkeen

 
Ohjelmakauden kolmannen haun käsittelyt tapahtuvat seuraavan aikataulun mukaisesti:
 

1.6. - 15.9.2016
Hakuaika
3.10.2016
Rahoitusyksikön kokous: yleiset arviointikriteerit
4.10. - 21.10.2016
Asiantuntijoiden kommentointiaika hankehakemuksista
27.10.2016
Rahoitusyksikön kokous: erityiset arviointikriteerit, ml. asiantuntijoiden kommentointien käsittely
7.11.2016
Koordinaatiohankkeen OHRY-kokous: rahoitettavaksi esitettävät hankkeet
 
 
 
 
*****************
 

Vuoden 2016 hankehaku:

Haku avataan 1.4.2016 ja se toteutetaan kaksivaiheisena

(ideahaku + varsinainen haku). 

HAUSTA JÄRJESTETÄÄN INFO 5.4.2016 KLO 9-11 Pasilan Virastokeskuksessa .

Tilaisuuden ohjelma avautuu seuraavasta linkistä

 

Paikan päälle mahtuu 50 henkilöä, ilmoittaudu mukaan seuraavan linkin kautta http://bit.ly/1nCsv6u

Infoa voi seurata livenä webcasting-yhteyden kautta seuraavasta linkistä 
Tilaisuuden puheenvuorot näkyvät tallenteina edellisestä linkistä.


HAKIJAN Ohje avautuu seuraavasta linkistä http://bit.ly/1RLkFPY

Ensimmäisessä vaiheessa (1.-29.4.2016) haetaan hankeideoita seuraavasta linkistä avautuvalla idealomakkeella http://bit.ly/24UyHbZ

5. 4.2016 INFON ESIINTYJIEN MATERIAALIT LÖYTYVÄT SEURAAVIEN LINKKIEN TAKAA:

 

Mika Tuuliainen, Suomen Yrittäjät, http://bit.ly/1RL5HtT  

 

Sari Eskola, TEM, http://bit.ly/1UFsMnR  

Työpaikkojen kehittämistarpeen tunnistamiseen on luotu ilmainen itsearviointitesti sekä työelämän kehittäjille suunnattu oppimismoduuli. Seuraavasta linkistä avautuu lisätietoa näistä molemmista   http://bit.ly/1MRBxbD
 

Minna Issakainen ja Johanna Jalonen, HÄMELY, http://bit.ly/1TyIUX7  

 

#####

 
 
 
 

Vuoden 2015 painotuksista ja ideapajoista materiaalia alla


 

 

Helsingin ideapajan 26.5.2015 materiaalit 

  (Avaa tiedostot klikkaamalla) 

Poimintoja ideatyöpajan keskustelusta 

Webcast-tallenne ideapajasta (http://videonet.fi/20150526/)

  Ryhmätöiden tulokset 

Kuvavideo ideatyöpajasta

Kuvia Helsingin ideapajasta

Ideatyöpajan esitykset 

Kolme yrittäjää, kolme eri toimialaa, kolme eri kehitystarvetta 

################################################### 

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ

2014–2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA

Tuottavaa ja tuloksellista työelämää yhteistyöllä

VALTAKUNNALLINEN

AVOIN ESR- HAKU 

1.6.­- 15.9.2015

Hämeen ELY-keskuksen tiedote

Valtakunnallinen ESR -haku toimenpidekokonaisuuteen Tuottavaa ja tuloksellista työelämää yhteistyöllä aukeaa kesäkuussa


Hämeen ELY-keskus avaa Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelman valtakunnallisen ESR-haun koskien toimenpidekokonaisuutta Tuottavaa ja tuloksellista työelämää yhteistyöllä. Haussa etsitään hankkeita toimintalinjan 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus erityistavoitteeseen  7.1 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen.

Haku avautuu 1.6.2015 ja päättyy 15.9.2015

Hakupainotuksemme ovat:
Hankkeen tulee edistää samanaikaisesti tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kehittämistä  mikro- ja pk-yrityksissä huomioimalla myös työelämän kehittämisstrategian ulottuvuudet: osaava työvoima, luottamus ja yhteistyö, innovointi sekä tulevaisuuden työpaikat.

Hankkeen tulee kehittää kokeilujen ja pilottien avulla uudenlaisia työorganisaatioiden toimintamalleja ja – käytäntöjä tai tuottaa erityistä lisäarvoa yritysten omaan kehittämistoimintaan ja muihin olemassa oleviin toimenpiteisiin yritysten ja organisaatioiden uudistumisen ja kilpailukyvyn edistämiseksi.

Rahoitettaviksi hankkeiksi haetaan vähintään kahden toteuttajan yhteishankkeita. Kyseeseen voivat tulla toimijat, joilla kaikilla on konkreettinen rooli hankkeen käytännön toteutuksessa ja myös osuus hankkeen budjetissa. Hanketta on toteutettava yhdessä sellaisten verkostoyhteistyökumppaneiden kanssa, joiden kautta kehittämistoiminta ja tulokset on jaettavissa sekä levitettävissä laajempaan käyttöön. Luovat ratkaisut ovat tervetulleita.

Hankkeen sisällön suunnittelussa on otettava huomioon seuraavat näkökulmat:

-       Hankkeella haetaan vastauksia mikro- ja pk-yritysten työelämäkäytäntöjen parantamistarpeisiin tai ko. yritys- ja toimijaverkostojen jatkuvaan toiminnan parantamisen tarpeeseen. Hanke voi kohdistua myös valtakunnallisesti tunnistettuun työelämän kehittämistarpeeseen joko toimiala- tai teemapohjaisesti.

-       Hankkeen tulokset on pystyttävä saattamaan valtakunnalliseen käyttöön hankkeen aikana ja vakiinnuttamaan pysyväksi toiminnaksi hankerahoituksen päätyttyä.

-       Mikro- ja pk-yritysten toiminta ja toimintaympäristö on tunnettava syvällisesti, jotta konkreettiset kehittämistavoitteet voivat onnistua. Hankeen keskeisiä toimenpiteitä ovat yrityksiin kohdistuvat pilotit ja tuetut kehittämishankkeet, joissa käytetään kokeilevia ja henkilöstöä osallistavia menetelmiä sekä aktivoidaan yrityksiä pitkäjänteiseen ja omatoimiseen kehittämistoimintaan.

-       Hankkeen on hyödynnettävä jo suunnitteluvaiheessa olemassa olevaa tutkimustietoa kohdejoukon työelämän kehittämisen ja tuottavuuden toimintaympäristöstä. Piloteissa ja kehittämishankkeissa hyödynnetään tutkimustietoa konkreettisesti työpaikkojen kehittämistyössä.

-       Piloteissa ja kehittämishankkeissa kohderyhmänä ovat mikro- ja pk-yritykset, joissa työorganisaation kehittäminen ei ole ollut systemaattista tai pysyväisluonteista. Hankesuunnitelmassa tulee esittää uskottavat toimenpiteet ja mahdollinen aiempi näyttö sellaisten yritysten saamisesta mukaan kehittämistoimintaan.

-       Hankkeiden on vahvistettava yrittäjien ja työntekijöiden sopeutumis- ja kilpailukykyä sekä edistettävä osaamista ja innovaatiokykyä, jotta muutostilanteet hallittaisiin entistä paremmin.

-       Hankkeen aikana edistetään työelämän kehittämistä tekevien eri toimijoiden yhteistyötä. Pilotteihin ja kehittämishankkeisiin tuleville yrityksille ja yritysverkostoille operoidaan kokeiluja ja kehitetään palvelumalleja, mitkä muodostavat jatkossa nykyisten kehittämispalveluiden kanssa kokonaisvaltaisen palvelukonseptin työorganisaatioiden työn tekemisen käytäntöjen parantamiseksi.

-       Hankkeen toteutus edellyttää sellaista resursointia tai konsortiota, missä toimijoiden erilainen osaaminen mahdollistaa hankkeen laaja-alaisten tavoitteiden konkreettisen saavuttamisen ja kehittämistyön onnistumisen laajassa yritysjoukossa. Konsortiossa voi olla toimijoina esimerkiksi yrittäjäjärjestö, tutkimuslaitos ja operatiivista kehittämistä tekeviä tahoja. Hanketoteuttajat hyödyntävät tutkimus-, toimintaympäristön ja operatiivisen kehittämisen osaamista tavoitteiden ja toimenpiteiden asettamisessa sekä aikaansaavat monistettavissa olevia ja kestäviä tuloksia mikro- ja pk-yritysten työelämäkäytäntöjen edistymiseksi.   

Valintakriteerit:
Hankkeen on oltava Suomen rakennerahasto -ohjelman mukainen ja sen tulee tukea hakupainotuksia. Hankkeiden arvioinnissa käytetään seurantakomitean hyväksymiä arviointikriteerejä, jotka löytyvät rakennerahastosivuilta www.rakennerahastot.fi. Rahoituspäätökset pyritään tekemään neljän kuukauden sisällä hakemusten saapumisesta. 

Haemme rahoitettavaksi mahdollisimman laajoja ja vaikuttavia hankkeita, mitkä voivat toiminnaltaan ja sisällöiltään kohdistua joko valtakunnalliseen, ylialueelliseen tai yhden maakunnan alueella tehtävään kehittämistyöhön. Verkostohankkeissa kehittämistoiminta voi siten kohdistua myös suppeammalle alueelle.  

Ohjelmakauden aikana tullaan tähän erityistavoitteeseen järjestämään useampi haku. Kukin niistä määritellään painopisteiltään erikseen koordinaatiohankkeen ohjausryhmässä. Rahoituspäätöksen saaneista hankkeista löytyy lisätietoa rakennerahastojen internetsivuilta.

Koordinaatiohankkeen toimesta valittavat hankkeet saavat valtakunnallista ja EU-tason näkyvyyttä sekä uusia verkostoitumismahdollisuuksia. Ohjelmakauden aikana koordinaatiohanke järjestää hankkeiden toteuttajille työpajoja, joiden avulla ylläpidetään yhteistä kehittämisfokusta, vaihdetaan hyviä kokemuksia ja pyritään löytämään synergiaa vertaisoppimista hyödyntäen.

Lisätietoja toimenpidekokonaisuuden yksityiskohdista:
www.rakennerahastot.fi> Etelä-Suomi> Yhteystiedot> ELY-keskus

Projektipäällikkö Minna Issakainen, Tuottava ja tuloksellinen työelämä-koordinaatiohanke, Rahoitusyksikkö, minna.issakainen@ely-keskus.fi, p. 0295 025139 (hankkeiden sisällöt)
@IssakainenMinna, tuottavajatuloksellinentyoelama.blogspot.com

Rahoitusasiantuntija Johanna Jalonen, Rahoitusyksikkö, johanna.jalonen@ely-keskus.fi, p. 0295 
 025154 (hankkeiden rahoitus)

IDEAPAJAT:

Tervetuloa ESR- hankehakua (erityistavoite 7.1) valmisteleviin ideapajoihin


Ideapajojen ajat ja paikat:


Helsingissä 26.5.2015 klo 9-16, Paasitorni, Paasivuorenkatu 5A)

Ilmoittautuminen: http://bit.ly/1buqvHc

(Hki, webcast yhteyslinkki ilmoitetaan myöhemmin)  

Oulussa 2.6.2015 klo 9-16 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Kymmenen virran sali, Veteraanikatu 1. Ilmoittautuminen: http://bit.ly/1EcPTZq

Ideapajan ohjelma (kahvit ja lounas tarjotaan osallistujille):


klo 9.00          Aamukahvit
klo 9.30          Tervetuloa ideapajaan!
Projektipäällikkö Minna Issakainen, Tuottava ja tuloksellinen työelämä-koordinaatiohanke, Hämeen ELY-keskus 

                      Uutta otetta tuottavan ja tuloksellisen työelämän kehittämiseen

suomalaisissa mikro- ja pk-yrityksissä – mitä se on ja mistä sitä löytyy?

                      Minna Issakaisen kanssa keskustelemassa

                                            Pirjo Harjunen, Työ- ja elinkeinoministeriö
                                            Harri Hellsten, Suomen Yrittäjät (ideapaja Hki)
                                            Jussi Riikonen, Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät (ideapaja Oulu)
                                            Jaana Utti, Tamora Oy
                                            Tutkimuksen edustaja (avoin) 

klo 11.00        Pienryhmissä työskentely: hyvän hankkeen kriteerit ja ideointia yhdessä kumppaneiden sekä verkoston osaamista hyödyntäen 

klo 12.00        Lounas
klo 13.00        Pienryhmä jatkuu, tulosten viimeistely
klo 14.00        Kahvit
klo 14.30        Pienryhmissä syntyneiden tulosten esittely
klo 15.30        Rahoittajan evästykset tälle hakukierrokselle   
Johanna Jalonen, Rahoitusyksikkö, Hämeen ELY-keskus
klo 16.00        Ideapajan päätös
Ideapajoissa tuotetut materiaalit tullaan jakamaan tilaisuuksien jälkeen tässä blogissa.Ei kommentteja:

Lähetä kommentti